Haberler

3+ İnternet Kafe Projesi

ANKARA İNTERNET KAFECİLER ODASI

3+ İNTERNET KAFE PROJESİ

Değerli dostlarımız, saygıdeğer meslektaşlarımız…

Bilişim ve iletişim sektörünün en önemli unsurlarından biri olan internet cafelerin işletmecileri olarak, amaçlarımızın ve sorunlarımızın ortaklık teşkil ettiğinin bilincindeyiz.

Bu bilinçle, ortak sorunlarımıza ortak çözümler sunup aynı zamanda hızlı, güvenli ve konforlu internet kafelerin sembolünü de teşkil edecek olan 3+ İnternet Kafe Projesini hayata geçirdik.

3+ İnternet Cafe Projesi, Ankara İnternet Kafeciler Odası tarafından başlatılmış olup ülke genelindeki tüm internet cafelere hitap eden geniş ve kapsamlı bir çalışmadır.

Söz konusu projenin amacı, ortak sorunları paylaşan siz değerli meslektaşlarımızı proje dahilinde ortak bir paydada buluşturmak ve oluşacak güç birliğini yine ortak sorunlarımızın çözümünde kullanmaktır.

Zira sektörde yasalığın sağlanması, sektörün hak etmediği şekilde kötü bir imaja maruz kalması, sistem ve donanımların güncellenmesi ve yenilenmesinin getirdiği ağır maliyetler, sektördeki haksız rekabet ve söz konusu durumların kar marjında meydana getirdiği büyük düşüşler hepimizin ortak sorununu teşkil etmektedir.

Söz konusu ortak sorunlar, Ankara İnternet Kafeciler Odası Olarak misyonumuz ve vizyonumuz gereği bu sorunlara çözüm bulmamızı zaruri hale getirmiş olup, günümüz internet cafelerini geleceğin internet cafelerine dönüştürecek marka modeli olan 3+ İnternet Kafe Projesini hayata geçirmemize de neden teşkil etmiştir.

ORTAK SORUNLARIMIZ

3+ İNTERNET KAFE PROJESİ ÇÖZÜMLERİ

Yasallığın sağlanması;

Hepimizin bildiği üzere;ne yazık ki ülkemizde internet cafe işletmeleri bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde artış göstermektedir.Bu durum yasallığın sağlanmasını zorlaştırmakta ve bu duruma paralel olarak hem sektörün imajını sarsmakta,hem haksız rekabete neden olmakta hem de sektördeki kar marjını düşürmektedir.

3+ İnternet Kafe Projesine dahil olup proje kapsamında sunulacak hak ve menfaatlerden yararlanacak olan işletmelerden ise gerekli izin belgeleri ve ruhsatlarla birlikte,projeye katılacak olan işletmeleri ‘geleceğin internet cafeleri’ haline getirecek olan kriterlerin de şart olarak sunulması sektörde yasallığın sağlanması adına atılmış önemli bir adımdır.

Sektördeki kötü imaj;

İnternet cafe sayısındaki kontrolsüz artış,ne yazık ki gerekli bilinçten yoksun kişilerin de sektöre dahil olmasına neden olmuş ve söz konusu kişiler eksik ya da yanlış uygulamaları,sektöre hak etmediği şekilde kötü bir imaj yüklemiştir.Söz konusu kötü imaj internet cafe işletmecisini sadece manevi anlamda olumsuz etkilememekte,aynı zamanda müşteri potansiyelini de olumsuz yönde etkileyerek maddi zarara da neden olmaktadır.

3+ İnternet Kafe Projesine dahil olacak internet cafelerin gerekli yasal zorunluluklarla birlikte proje dahilinde sunulan kriterlere uygun olmaları,söz konusu internet cafeleri güvenli,hızlı ve konforlu internet erişim noktaları haline getirecektir.Bu durumun tarafımızca gerek medyada gerek lansmanlarımızda gerekse mülki ve idari birimlerle yaptığımız temaslarda vurgulamamız,söz konusu işletmeleri ‘sıradan bir internet cafe’ kimliğinden çıkartarak 3+ marka modeline dahil edecektir.

Sistem ve donanımların yenilenmesi maliyeti;

Sektörün teknolojiye paralelliği ve işletmelerimizin umuma açık yerler olması,sistemlerimizin ve donanımlarımızın belirli aralıklarla yenilenmesini zorunlu kılmakta ve bu durum biz işletmecileri büyük maliyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır.

3+ İnternet Kafe Projesi kapsamında oluşturulacak birlik hem işletme sayısıyla,hem de işletmelerin sahip olduğu bilgisayar sayısıyla kesinlikle küçümsenemeyecek bir potansiyel teşkil etmektedir.Bir internet cafe işletmesinin tek başına talep edeceği sitem ve donanım sayısı,o işletmeye sınırlı pazarlık avantaj aralığı sağlarken,proje dahilindeki binlerce cafenin yaratacağı sistem ve donanın talebi çok daha büyük bir pazarlık ve avantaj aralığı sağlayacaktır.Zira ülke genelindeki binlerce internet cafe işletmesinin sahip olduğu reklam potansiyelinin ve talep edebileceği sistem ve donanımların yaratacağı pazar payının farkındayız.Bu avantaj ise projemiz dahilinde maliyetleri düşürme yönünde yine birlik dahilindeki işletmeler için kullanılacaktır.

Düşen kar marjları;

Sektöre dahil olan işletme sayısındaki kontrolsüz artış,yasallığın sağlanmasında karşılaşılan güçlükler,kötü imaj,sektördeki haksız rekabet ve işletmenin sürekli amortismanı ne yazık ki sektördeki karlılık oranını düşürmektedir.

3+ İnternet Kafe Projesi kapsamında oluşturacağımız güç birliğini söz konusu sorunların çözümünde kullanmamız durumunda hem maliyetlerimizin düşeceğini,hem imajımızdaki düzelmeye paralel şekilde müşteri potansiyelimizin artacağını,hem sektördeki kontrolsüz artışa dur diyeceğimizi ve bütün bunların bize prestij ve kar olarak geri dönecektir.

Ortak sorunlarımıza örnek teşkil edebilecek söz konusu sorunlarla birlikte,sektöre dair daha çok ortak sorunun proje dahilinde gündeme gelmesi ve çözüm bulması için 3+ İnternet Kafe Projesi’ne,dolayısıyla da sektörümüze ve kendi işletmelerimize destek vermeye devam etmemiz gerektiğini unutmayalım.

Ankara İnternet Kafeciler Odası olarak eserimiz olan 3+ İnternet Kafe Projesini siz değerli meslektaşlarımızın hizmetine sunmaktan duyduğumuz kıvancı bildirir,çalışma hayatınızda başarılar dileriz..

2 Yorumlar

  • Selamun Aleykum. Ben yeni bir internet kafe acmayı planlıyorum ve askerden yeni geldim. 20 adet pc almayı planlıyorum bu bilgisayarlara sistemlerim orjinal olması icin ne yapmalıyım… artı yönleri nelerdir …

  • Doğru bilgisayar konfigürasyonu, internet kafeyi açacağınız yerin doğru seçimi, amaca uygun doğru pc sayısı, internet kafe için gerekli şartların oluşması. Bu değerleri göz önünde bulundurarak bizimle diyaloğa geçebilirsiniz. 0312 434 31 37

Yorum Yap